Wetterskip: ‘Daarom verbreden we vaarten en sloten’

De bodemdaling in het gebied kunnen we niet tegengaan. De klimaatverandering ook niet. Wel kunnen wij maatregelen treffen tegen de gevolgen van deze ontwikkelingen. Wetterskip Fryslân heeft als taak het water in het gebied te beheersen. “Een goede maatregel is het verbreden van vaarten en sloten. Dat geeft meer ruimte voor opvang van een teveel aan water”, vertelt Jan van Weperen, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. 

“Nu is het niet zo dat er meer regen valt, maar de buien zijn heftiger. Piekbuien noemen wij dat. Dan valt er in één keer heel veel regen. De bodem kan dat allemaal niet zo snel opvangen. En ja, waar moet dat water naartoe?”

Verbreden van vaarten en sloten

“Een oplossing voor het opvangen van extra water is het verbreden van vaarten en sloten”, vertelt Van Weperen. “Bij de werkzaamheden vervangen wij ook duikers, zodat de waterafvoer en -aanvoer verbetert. Valt er veel regen, dan vindt het water zijn weg naar de vaart waarin meer ruimte is.”

Natuurvriendelijke oevers

Daarnaast leggen wij natuurvriendelijke oevers aan. Dat doen wij om ook de natuurlijke waarden in het gebied op peil te houden. Zo’n natuurvriendelijke oever is ondiep. Daardoor vangt de bodem zonlicht op. Er kunnen daardoor meer waterzuiverende planten en verschillende dieren leven. Het verbetert de kwaliteit van het water. In een gebied waar veel landbouw is, zijn die natuurlijke waarden heel belangrijk. ”In totaal leggen wij 35 kilometer natuurvriendelijke oevers aan in het gebied.”

Samenwerking verschillende maatregelen

Tijdelijke opvang van water in een zogenaamd overloop- gebied helpt zeker ook. Van Weperen: “Tijdens die piekbuien zullen lage gebieden overlopen. Dat zijn de overloopgebieden. Ook het verbreden van de vaarten en sloten helpt om tijdelijk water op te vangen. Door die opvang van water in overloopgebieden en bredere vaarten en sloten kunnen de overige landbouwpercelen in het gebied droog blijven.

Lopende projecten en projecten in de periode 2018-2020

Welke maatregelen zijn de afgelopen jaren getroffen? Een belangrijke maatregel was de bouw van het gemaal bij Herbaijum. Dat gemaal zorgt ervoor dat het omliggende land droger blijft. Rondom Schalsum en Sexbierum zijn sloten en vaarten verbreed en is 14 km natuurvriendelijke oever aangelegd.

De komende jaren:
■ Bouwen wij onder andere een nieuw gemaal in de Mieden
■ Verhogen en vernieuwen wij drie bruggen
■ Verbreden wij twee wegen (Kapellewei en Ottemaleane)
■ Maken wij nog een tweede vispassage
■ Plaatsen wij meerdere stuwen