Wethouder en lid bestuurscommissie Thiardik Twerda over de Maatschappelijke plus

pasfoto7De gemeenten Franekeradeel en Harlingen gaan aan de slag om vier dorpen op te knappen. Dit doen zij in samenwerking met de inwoners. Vanuit de ‘maatschappelijke plus’ van 6 miljoen euro is hier 5,7 miljoen euro voor beschikbaar. De resterende 0,3 miljoen euro komt ten goede aan de aanleg van fietspaden en verbeteringen van natuur of landschap.

De ‘maatschappelijke plus’ richt zich in de gemeente Franekeradeel op de dorpen Oosterbierum, Sexbierum en Tzummarum. In de gemeente Harlingen gaat het om Wijnaldum. “Met het beschikbare geld willen we deze plaatsen aantrekkelijker maken,” vertelt Thiadrik Twerda, wethouder van de gemeente Franekera
deel, vertegenwoordiger van de 
gemeente
 Harlingen en lid van de bestuurscommissie. “Bijvoorbeeld door het dorpscentrum op te knappen en meer groen aan te brengen. Of door de aanleg van een plein, zoals in Oosterbierum. Ook gaan we in alle vier dorpen de verkeersveiligheid verbeteren.”

Financiering

De 6 miljoen euro voor de ‘maatschappelijke plus’ is bij elkaar gelegd door Frisia Zout B.V., provincie Fryslân en de gemeenten Franekeradeel en Harlingen. Er is afgesproken dat Franekeradeel 90% en Harlingen 10% van het bedrag krijgt. Met 5,7 miljoen euro komt het overgrote deel van het geld ten goede aan de dorpen. De resterende drie ton gebruikt de bestuurscommissie voor verbeteringen aan natuur, landschap en het aanleggen van fietspaden.

In gesprek

De provincie heeft de gemeenten Franekeradeel en Harlingen gevraagd de praktische uitvoering ter hand te nemen. De gemeenten gaan uitgebreid met de dorpen in gesprek. Twerda: “We proberen de plannen zo goed als mogelijk aan te laten sluiten bij de al bestaande dorpsvisies. Maar met beperkte middelen moeten we daarbij soms wel keuzes maken. Daarom is het belangrijk om samen met inwoners te bekijken waar we het geld het beste aan kunnen besteden.” De twee gemeenten willen de ‘maatschappelijke plus’ binnen vier jaar uitvoeren. Franekeradeel bijt komend jaar het spits af in Oosterbierum. Harlingen gaat dan aan de slag met Wijnaldum.

Dit bericht werd ook gepubliceerd in de Nieuwsbrief van december 2013