Waterwerkzaamheden bodemdalingsgebied halverwege

De herstelwerkzaamheden in het bodemdalingsgebied in Noordwest-Fryslân zijn halverwege. Een deel van het waterschapswerk van de gebieds-ontwikkeling Franekeradeel-Harlingen is afgerond.

Er zijn:

  • Watergangen verbreed;
  • Natuurvriendelijke oevers aangelegd;
  • Stuwen en gemalen vervangen.
  • Ook is er geïnvesteerd in het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering.

Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân nam dinsdagmiddag 23 januari een kijkje bij de gerealiseerde maatregelen. Download onderstaand persbericht van Wetterskip Fryslân voor meer informatie.

[Download niet gevonden]