Wat is er tot nu toe gedaan? Wat staat nog te gebeuren?

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de verbetering van het gebied Frankeradeel-Harlingen. Die verbeteringen zijn in de dorpen Tzummarum, Oosterbierum, Sexbierum en Wijnaldum direct zichtbaar. In de rest van het gebied gaat het om maatregelen als het verbreden van sloten en vaarten, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, of bijvoorbeeld het vervangen van een gemaal. Dat ziet u niet direct.

Wat is er tot nu toe gebeurd? En wat staat nog te gebeuren?

Download onderstaand het overzicht, door op  de blauwe balk te klikken:

[Download niet gevonden]