Verbetering dorpskernen

Gemeente Franekeradeel en gemeente Harlingen hebben binnen de gebiedsontwikkeling de taak om de leefbaarheid in een aantal dorpen te verbeteren. In Oosterbierum, Wijnaldum, Tzummarum en Sexbierum zijn de dorpskernen aangepakt. Het geld voor deze zogenaamde ‘maatschappelijk plus’ (samen € 5,7 miljoen) is beschikbaar gesteld door de gemeenten Franekeradeel en Harlingen, de provincie Fryslân en Frisia Zout B.V. De gemeenten voeren samen met de dorpen zelf de projecten uit.

Meer over de dorpsvernieuwingen leest u in onderstaande pdf.
Download de informatie door op de blauwe balk te klikken.

[Download niet gevonden]