Uitgangspunten herverkaveling

Download onderstaand de brochure over de wettelijke herverkaveling binnen de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen. Hierin staat uitgelegd hoe zo’n verkaveling werkt, welke regels er zijn en voor wie het belangrijk is. 

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân stelde op 16 januari 2018 de uitgangspunten vast voor de wettelijke herverkaveling. Dit zijn de ‘spelregels’ voor het uitvoeren van de herverkaveling. De herverkaveling is onderdeel van het inrichtingsplan voor de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen. Van 2018 tot en met 2022 gaat de bestuurscommissie hiermee aan de slag.

Waarom herverkaveling?

De herverkaveling zorgt voor een betere indeling van het landbouwgebied. Zo kunnen grondeigenaren hun percelen dichter bij huis krijgen. Op die manier zijn de percelen beter te bereiken vanaf hun eigen bedrijf en kunnen ze efficiënter werken. Het doel is ook om minder landbouwverkeer door de dorpen te krijgen, zodat het daar veiliger wordt.

Uitgangspunten

In totaal gaat de herverkaveling om ruim 6600 hectare grond. De komende jaren moet nog blijken hoeveel hectare geruild wordt. Om deze herverkaveling goed te laten verlopen, zijn er uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten (klik op onderstaande blauwe balk om die te downloaden) vormen de basis voor het uitvoeren van de herverkaveling.

Planning

In februari worden grondeigenaren met 5 hectare grond of meer uitgenodigd voor wenszittingen. In deze één-op-één gesprekken legt de bestuurscommissie samen met het kadaster de wensen vast.

Bent u grondeigenaar en heeft u minder dan 5 hectare grond? Dan bent u van harte welkom om op de inloopbijeenkomsten.

Al deze grondeigenaren krijgen per brief een uitnodiging voor de wenszitting of de inloopbijeenkomsten.

Ontwerp-Ruilplan

Hierna maakt de bestuurscommissie het ontwerp-Ruilplan. Dat duurt tot eind 2018. Vervolgens ligt dat zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen dan een zienswijze (bezwaar) indienen tegen twee onderdelen van het ontwerp-Ruilplan: de Lijst der Rechthebbenden en/of het Plan van Toedeling. Gedeputeerde Staten laten de belanghebbenden weten wanneer het plan ter inzage ligt.

Meer weten over de herverkaveling?

Download dan onderstaand de brochure en de uitgangspunten, door op de blauwe balk te klikken.

Download “2018/01 Brochure herverkaveling” Brochure-Wettelijke-herverkaveling.pdf – 240 keer gedownload – 2 MB

Download “2018/01 Uitgangspunten wettelijke herverkaveling” Uitgangspunten-Herverkaveling.pdf – 213 keer gedownload – 535 KB