Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

Dit betreft een concept toegankelijkheidsverklaring.

Provincie Fryslân streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Provincie Fryslân is beschikbaar via de link https://www.fryslan.frl/home/over-deze-site_3205/item/toegankelijkheidsverklaring-provincie-fryslan_22751.html(externe link)

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Provincie Fryslân verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Provincie Fryslân is gevorderd met de toegankelijkheid van Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Akkoordverklaring

Deze verklaring betreft een concept.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-04-2021.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-09-2021.


Onderbouwing van de verklaring

De status van de website Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen : eerste maatregelen genomen

De toegankelijkheid van de website Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen is nog niet onderzocht.

Toegankelijkheidsonderzoek is gepland. Datum waarop het zal zijn uitgevoerd: 01-09-2021


Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via secretariaatgofraha@fryslan.frl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via provincie@fryslan.frl.

Onze aanpak

Om het doel te bereiken dat de website toegankelijk is, hanteren we de volgende aanpak:

 • we laten de website toetsen op toegankelijkheid door een onafhankelijke partij. Dat gebeurt in 2021 door Stichting Accessibility
 • we scannen onze websites regelmatig op fouten met de online Web Accessibility Evaluation Tool en passen dit aan
 • we toetsen nieuwe teksten, bestanden en filmpjes voor plaatsing op de website op toegankelijkheid

Niet toegankelijke of niet volledig toegankelijke onderdelen

De volgende onderdelen zijn uitgesloten van digitale toegankelijkheid:

 • Ingescande brieven, oudere bestanden, kaartmateriaal, besluiten en andere pdf-bestanden die moeilijk toegankelijk te maken zijn (zie de alinea ‘Pdf-bestanden’ verderop deze pagina)
 • Onze interactieve projectkaart

Voor welke groepen is toegankelijkheid extra belangrijk?

We streven er naar dat iedereen, ook als er sprake is van een beperking, onze websites kan lezen, begrijpen en gebruiken. Er is in de volgende situaties sprake van een beperking op het gebied van digitale toegankelijkheid:

 • wanneer iemand een leescomputer nodig heeft om de tekst te lezen, bijvoorbeeld door een visuele of lichamelijke beperking;
 • wanneer iemand een gehoorbeperking heeft en daardoor slecht of geen geluiden kan verstaan, bijvoorbeeld filmfragmenten of audio-opnamen;
 • wanneer iemand de Nederlandse taal onvoldoende beheerst (lezen, schrijven, verstaan).

Digitaal toegankelijk

Hoe zorgen we ervoor dat onze website zo toegankelijk mogelijk is?

 • We proberen onze teksten zoveel mogelijk in eenvoudig Nederlands te schrijven (op B1-leesniveau), zodat zoveel mogelijk mensen de tekst kunnen lezen, begrijpen en gebruiken;
 • De website zijn met elke pc, tablet of smartphone te gebruiken, zodat iedereen, welk apparaat er ook gebruikt wordt, toegang heeft tot de informatie;
 • De website bevatten een voorleesfunctie, zodat mensen die een voorleestool gebruiken toegang hebben tot de informatie.

Online check

Met behulp van de Web Accessibility Evaluation Tool controleren we regelmatig de toegankelijkheid van de website. Waar nodig doen we aanpassingen.

Pdf-bestanden

De toegankelijkheidsrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf-bestanden. Wij kunnen op dit moment niet garanderen dat alle pdf’s op onze websites aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoen.

Word- en Excelbestanden

We beperken het aantal Word- en Excelbestanden zoveel mogelijk. Zodra deze bestanden gedownload zijn, kan de lezer deze bewerken. Hierdoor is er kans op verspringen van informatie, dit doet afbreuk aan de toegankelijkheid. Om deze reden bieden we voornamelijk pdf’s aan op onze website, aangezien dit bestandtype niet bewerkbaar is.

Bestanden niet leesbaar?

Treft u op onze website een bestand of tekst aan dat niet leesbaar is en dus niet aan de webrichtlijnen voldoet? Dan kunt u via secretariaatgofraha@fryslan.frl of via telefoonnummer 058 – 292 59 25 een verzoek indienen om het bestand of de tekst toegankelijk te maken.

Uitsluitingen van de toegankelijkheidsverklaring

Het kan voorkomen dat we vanuit onze websites verwijzen naar informatie die niet van onszelf is, maar in handen is van andere organisaties. We zijn niet verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van die externe informatie.

De volgende verwijzingen zijn uitgesloten van onze toegankelijkheidsverklaring:

 • verwijzingen naar externe digitale producties en websites;
 • social mediakanalen als YouTube, Twitter, Instagram, Facebook en LinkedIn.

Meer informatie over digitale toegankelijkheid

Op de website Digitoegankelijk vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.

Hulp nodig?

U kunt contact opnemen via secretariaatgofraha@fryslan.frl of via het telefoonnummer 058-292 59 25.