Hoogtepunten gebiedsontwikkeling 2015-2018

De afgelopen jaren is in het gebied Franekeradeel-Harlingen hard gewerkt om de gevolgen van de bodemdaling te compenseren. De Bestuurscommissie […]

11-04-2018 | Meer lezen

Mogelijkheden voor een bijdrage in de aanlegkosten van drainage

Grondeigenaren in het gebied Franekeradeel-Harlingen hebben de mogelijkheid een bijdrage te ontvangen in de aanlegkosten van drainage.┬áDeze mogelijkheid geldt voor […]

02-11-2017 | Meer lezen