Spannende tijd voor grondeigenaren en -pachters

Het ontwerp ruilplan ligt vanaf 6 februari ter inzage

Van 6 februari t/m 19 maart 2019 kunnen grondeigenaren en -pachters het ontwerpplan voor ruiling van gronden in het gebied Franekeradeel-Harlingen inzien. Tijdens deze terinzagelegging krijgen zij uitleg over hun persoonlijke situatie in het ontwerp Ruilplan. Als zij het er niet mee eens zijn, is er de optie om een zienswijze in te dienen. Het plan raakt vooral de belangen van agrariërs, maar ook voor particulieren kan er iets veranderen.

Hoe maken we het ontwerp Ruilplan definitief?
Om het proces te schetsen heeft de bestuurscommissie van de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen op maandag 21 januari en op donderdag 24 januari bijeenkomsten georganiseerd. Voor beide bijeenkomsten was de opkomst groot. Na een inleiding van voorzitter Hepke Bijma (Bestuurscommissie) schetste Henk van Straten (projectleider provincie Fryslân) een beeld van wat er allemaal in het gebied is gedaan, het werk in het veld is al bijna klaar. Daarnaast werd kort gekeken naar wat er nog staat te gebeuren. Vervolgens lichtte Ger Jan Meijer (projectleider Kadaster) toe hoe het ontwerp Ruilplan tot stand is gekomen en wat de procedure is om het ontwerpplan uiteindelijk te kunnen vaststellen. U kunt daarbij denken aan zaken als kosten, overbedeling, zienswijzen indienen etc. Tim Loonstra (provincie Fryslân) vertelde de aanwezigen wat er speelt rondom de kavelaanvaarding. Na de pauze werden er volop vragen gesteld en beantwoord.

Hieronder vindt u de presentatie die gebruikt is tijdens de bijeenkomsten, samen met een aantal andere documenten. Waaronder het formulier voor de mondelinge zienswijze.

Het ontwerp ruilplan bekijken? Dat kan op:
Woensdag 6 februari 2019 tot en met woensdag 27 februari 2019 in het dorpshuis Op Healwei, Slappeterpsterdijk 13, 8816 HT Schingen
Vanaf 28 februari 2019 tot en met 19 maart 2019 kunt u terecht op het provinciehuis Fryslân, Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden (alleen op afspraak).

Download “2019/02 Formulier (mondelinge) zienswijze” Formulier-mondelinge-zienswijze-19-februari-2019.pdf – 162 keer gedownload – 6 KB

Download “2019/01 Presentatie bijeenkomsten ontwerp ruilplan – 21 en 24 januari” Presentatie-bijeenkomsten-ontwerp-ruilplan-21-en-24-jan-2019.pdf – 228 keer gedownload – 780 KB

Download “2019/05 Ruilklassekaart voor wettelijke herverkaveling” Ruilklassekaart-voor-wettelijke-herverkaveling-5-2-2019.pdf – 258 keer gedownload – 7 MB

Download “2018/12 Notitie agrarische verkeerswaarde” Notitie-agrarische-verkeerswaarde-Franekeradeel-Harlingen-6-12-2018-1.pdf – 188 keer gedownload – 2 MB