Wijnaldum, kluun, kano en vispassage

Recreatie icoonWater icoon

Ten westen van Wijnaldum verwijderen we het gemaal, realiseren we een vispassage en daarbij direct een nieuwe kluunvoorziening en kano-overdraagplaats.

Ten westen van Wijnaldum verwijderen we het gemaal, realiseren we een vispassage en daarbij direct een nieuwe kluunvoorziening en kano-overdraagplaats.

Er is behoefte aan het verbeteren van de bereikbaarheid over het water, via doorgaande vaarten en opvaarten. Bij dit onderdeel gaat het vooral om het wegnemen van obstakels, door bijvoorbeeld overdraagplaatsen voor kano’s en steigers te regelen.

Omdat de stuw in een alternatieve route van de Elfstedentocht is gelegen is een constructie bedacht die door de Elfstedenvereniging kan worden opgebouwd als kluunvoorziening bij de Elfstedentocht.

Het werk is gereed en uitgevoerd in 2018.