Wijnaldum, kluun, kano en vispassage

Recreatie icoonWater icoon

Ten westen van Wijnaldum is het gemaal verwijderd. Er is een vispassage geplaatst met daarbij direct ook een nieuwe kluunvoorziening en kano-overdraagplaats.

In het gebied was er de behoefte om de bereikbaarheid over water – over vaarten en opvaarten – te verbeteren. Het gaat dan vooral om het wegnemen van obstakels, door bijvoorbeeld overdraagplaatsen voor kano’s en steigers te plaatsen.

Omdat de stuw in een alternatieve route van de Elfstedentocht ligt, is een constructie bedacht die gebruikt kan worden als kluunvoorziening bij de Elfstedentocht.

Het werk is uitgevoerd in 2018.