Wijnaldum, dorpsreconstructie

Leefbaarheid icoon

In het inrichtingsplan staan verbeterplannen voor de woonomgeving van diverse dorpen in het gebied. Het gaat om de centrums van de dorpen Oosterbierum, Sexbierum en Tzummarum. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met de bewoners. Het centrum van Wijnaldum heeft een mooie, authentieke uitstraling gekregen.