Tzummarum West, watergangen

Water icoon

Een deel van de watergangen ten ten westen van de Tsjummearumer Feart, en ten noorden van de A31 moeten worden verbreed. Hier komen ook natuurvriendelijke oevers en we vervangen enkele duikers.