Herbaijum, watergangen

Water icoon

Het werk voor het aanpassen van de watergangen in het gebied Herbaijum zit niet in de 1e fase van het project. Bovendien moet eerst helder zijn wat de invloed van de extra bodemdaling van Vermillion is op de voorgenomen maatregel. Tot dat dat helder is, kunnen we het waterlopenbestek niet uitvoeren.