Watersysteem: watergangen

Water icoon

In het hele gebied Franekeradeel-Harlingen worden watergangen aangepast. In de meeste gevallen is dat het verbreden van bestaande sloten.

De aanpak van de watergangen is in vier fasen verdeeld:

  • Schalsum (uitgevoerd in 2015/2016)
  • Sexbierum (uitgevoerd in 2016/2017)
  • De Mieden (uitgevoerd in 2017/2018)
  • Herbaijum (start begin 2020)

Maatregelen

Bij het aanpassen van watergangen vinden er verschillende andere maatregelen plaats. Bijvoorbeeld het naar achter plaatsen van schouwdammen of het vervangen van buizen in dammen. Ook plaatsen of vervangen we stuwen en inlaten. Om te voorkomen dat er delen van de nieuwe slootkanten wegspoelen en om rietgroei te stimuleren, brengen we kokosrollen (rietworsten genoemd) aan op de waterlijn.