Vispassages

Natuur icoonRecreatie icoonWater icoon

De zwemverbindingen voor vissen tussen de polders en de boezemvaarten zijn verbeterd. Dit vergroot de kans dat er meer vissoorten, maar ook in totaal meer vissen komen.

Bij Wijnaldum is een nieuwe vispassage aangelegd op de plek van het oude gemaaltje. Ten westen van Tzummarum was een bestaande vispassage aanwezig in een grote koker onder de Kleasterwei. Dit was één van de eerste passages en werkte niet optimaal. Daarom is deze vervangen door een nieuwe vispassage.