Plangebied: Vispassages

Natuur icoonRecreatie icoonWater icoon

Er zijn maatregelen om de verbindingen tussen de polders en de boezemvaarten te verbeteren. Dit vergroot de kans dat de vispopulaties en de soortenrijkdom groter worden.

Bij Wijnaldum wordt een nieuwe vispassage aangelegd op de plek van het oude gamaaltje. Ten westen van Tzummarum is een bestaande vispassage aanwezig in een grote koker onder de Kleasterwei. Dit is een van de eerste passages en deze werkt niet optimaal daarom moet deze worden aangepast.

Uitvoering werkzaamheden:

De eerste vispassage is in voorbereiding, de tweede volgt in fase 2.
Bij de aanleg van de kluun- en kanovoorziening te Wijnaldum komt de eerste vispassage.