Vispassages

Natuur icoonRecreatie icoonWater icoon

Er zijn maatregelen om de verbindingen tussen de polders en de boezemvaarten te verbeteren. Dit vergroot de kans dat de vispopulaties en de soortenrijkdom groter worden.

Bij Wijnaldum is een nieuwe vispassage aangelegd op de plek van het oude gemaaltje.

Ten westen van Tzummarum was een bestaande vispassage aanwezig in een grote koker onder de Kleasterwei. Dit was een van de eerste passages en deze werkte niet optimaal. Daarom is deze vervangen door een nieuwe vispassage.

De vispassages zijn gereed.