N384 Nieuwe provinciale brug

Natuur icoonRecreatie icoonWater icoon

Een van de maatregelen binnen de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen is de bouw van een nieuwe provinciale brug. De brug ligt tussen Tzummarum en Dongjum over de Tsjummearumer Feart. De nieuwe brug ligt straks hoger.

Afsluiting vaarweg en noodbrug

De vaarweg vanuit Tzummarum wordt tijdelijk afgesloten. Bootbezitters zal tijdig worden verzocht om indien gewenst de boot te verplaatsen. Deze afsluiting is het gevolg van een noodbrug die wordt aangebracht voor een tijdelijke omlegging langs de noordzijde van de brug om het verkeer doorgang te kunnen laten vinden. Omdat de weg een belangrijke doorgaande functie heeft kan deze niet worden afgesloten.

Overige maatregelen:

  1. kaden ophogen
  2. vaart verbreden / vaart rechter maken
  3. baggeren
  4. natuurvriendelijke oevers realiseren

Uitvoering werkzaamheden:

De aanbestedingsprocedure is opgestart.
Start werkzaamheden is gepland 1e kwartaal 2016.
De brug is gereed in de eerste helft van 2017.