N384 Nieuwe provinciale brug

Natuur icoonRecreatie icoonWater icoon

Een van de maatregelen binnen de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen is de verbouw van de provinciale brug. De brug ligt tussen Tzummarum en Dongjum over de Tsjummearumer Feart. Door de bodemdaling voldoet de doorvaarthoogte niet meer en moet de brug worden opgehoogd. De provincie had ook aanvullende wensen voor de verbetering van het zicht op de brug m.b.t. het toegemoetkomende verkeer en de aansluiting van de Bethaniƫleane op de provinciale weg.

Daarom is besloten om de brug in zijn geheel te vervangen en de op- en afritten te verbeteren. Om de bereikbaarheid van het gebied te garanderen is een noodbrug en een noodweg door het naastgelegen land gelegd. De vaarweg vanuit Tzummarum is tijdelijk afgesloten.

De brug is gereed (2017) en feestelijk geopend in het bijzijn van de basisscholen uit de omgeving die een wedstrijd hadden voor de nieuwe naam voor de brug.