Oeverbescherming

Natuur icoonWater icoon

Langs de Tsjummearumerfeart en het Berltsumer Wiid zijn bestaande damwanden en beschoeiingen aangepakt.

Na inventarisatie bleek dat de betonnen oeverbeschermingen nog hoog genoeg zijn maar dat een deel van de houten damwanden en beschoeiingen op hoogte moet worden gebracht.

Het werk is uitgevoerd in de winter van 2018/2019.