Oeverbescherming

Natuur icoonWater icoon

Langs de Tsjummearumerfeart en het Berltsumer Wiid moeten bestaande damwanden en beschoeiingen worden aangepakt. Een deel van die oeverbescherming kan na de bodemdaling niet meer zijn functie vervullen.

Na inventarisatie blijkt dat de betonnen oeverbeschermingen nog hoog genoeg zijn maar dat een deel van de houten damwanden en beschoeiingen op hoogte moet worden gebracht.

Het werk is uitgevoerd in de winter van 2018/2019 en is dus klaar.