Oeverbescherming

Natuur icoonWater icoon

Langs de Tsjummearumerfeart en het Berltsumer Wiid moeten bestaande damwanden en beschoeiingen worden aangepakt. De oeverbescherming kan na de bodemdaling niet meer zijn functie vervullen. Vaak hebben deze oeverbeschermingen overlap met ander werk, zoals de aanleg van een natuurvriendelijke oever of bescherming van bebouwing. Daarom nemen we ze in de uitvoering van andere maatregelen mee.