Herbaijum, nieuw gemaal

Water icoon

Eind 2014 startte Wetterskip Fryslân met de voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe gemaal bij Herbaijum. Het oude gemaal heeft veertig jaar dienst gedaan en was aan vervanging toe.

Het nieuwe gemaal bemaalt het gebied tussen Herbaijum en Franeker en is ontworpen om in de toekomst ook het gebied tussen Herbaijum en Midlum te bemalen om ook daar voor een goede waterhuishouding te zorgen.

De geplande stuw voor het gemaal gaat eerst niet door, de stuw wordt later aangebracht bij de aanleg van de natuurvriendelijke oevers. Het gemaal is gebouwd voor de toekomst zodat zelfs de extra bodemdaling van Vermillion door het gemaal opgevangen kan worden.