Herbaijum, nieuw gemaal

Water icoon

Eind 2014 startte Wetterskip Fryslân met de voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe gemaal bij Herbaijum. Het oude gemaal heeft veertig jaar dienst gedaan en was aan vervanging toe.

Het nieuwe gemaal bemaalt het gebied tussen Herbaijum en Franeker. Het is ontworpen om in de toekomst ook het gebied tussen Herbaijum en Midlum te bemalen. Dan zorgt het ook ook daar voor een goede waterhuishouding. Ook is het gemaal op zo’n manier gebouwd dat het zelfs de extra bodemdaling door gaswinning van Vermillion kan opvangen.