Maatregel 27+28

Water icoon

Nieuw gemaal Herbaijum en verbreden van watergangen

Een maatregel die gelinkt is aan het nieuwe gemaal in Herbaijum is het verbreden van de watergangen. Dit doen we door het hele plangebied. De eerste werkzaamheden zijn in Schalsum gestart. Hierdoor wordt het wateroverlast verminderd en zijn piekbuien beter op te vangen.