Maatregel 23+24

Leefbaarheid icoon

Aanpassen erf- en laanbeplanting

Om het landschap te versterken wordt de erf- en laanbeplanting verbeterd. Dat gebeurt in het hele plangebied.