Maatregel 28+40

Water icoon

Aanleg natuurvriendelijke oevers en het aanpassen van watergangen

Door het hele gebied komen natuurvriendelijke oevers. Op sommige plekken worden watergangen verbreed. Dit doen we om het water in goede banen te leiden en de bereikbaarheid van percelen te waarborgen.