Tzummarum, herstel landbouwbrug

Landbouw icoonWater icoon

Ten zuiden van Tzummarum herstellen we bij een boerenperceel een landbouwbrug over de Tsjummearumer Feart. Door de bodemdaling voldoet de doorvaarthoogte niet meer aan de eisen. De brug is gelegen naast de Hegesylsterwei en ontsluit een woning en een aantal landbouwpercelen.

De brug wordt helemaal gesloopt en opnieuw gebouwd. Doorgaand fiets- en voetgangersverkeer kan altijd doorgaan. Alleen bij het asfalteren moet het gemotoriseerde verkeer worden omgeleid.

De brug is gereed en uitgevoerd tussen oktober 2017 en april 2018.