Tzummarum, herstel brug

Landbouw icoonWater icoon

Ten zuiden van Tzummarum herstellen we bij een boerenperceel een landbouwbrug over de Tsjummearumer Feart. Als het waterpeil stijgt, is de brug te laag en voldoet deze niet aan de eisen voor de vaarweg. De brug is gelegen naast de Hegesylsterwei en gaat over de Tsjummearumer Feart.

De brug wordt helemaal gesloopt en opnieuw gebouwd. Doorgaand fiets- en voetgangersverkeer kan altijd doorgaan. Of het gemotoriseerde verkeer hierlangs kan, daarover moet nog een besluit worden genomen.

Uitvoering werkzaamheden:

2017