Gemaal De Mieden

Water icoon

Het werk voor het aanpassen van de watergangen en het gemaal, inclusief vervangen duikers en stuwen in het gebied De Mieden zit in de tweede fase van het project.

Uitvoering werkzaamheden:

Start voorbereiding is gepland eind 2016 begin 2017, uitvoering is gepland eind 2017, begin 2018.