Gemaal ‘De Mieden’

Water icoon

Door de bodemdaling kan het bestaande gemaal haar water niet meer goed kwijt op de Friese boezem. Daarom vernieuwen we het gemaal.

Zowel Wetterskip Fryslân als gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen hadden onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden aan het gemaal gepland staan. Door de hoeveelheid geplande werkzaamheden aan het gemaal, is besloten dat het beter is om een nieuw gemaal te bouwen. Het nieuwe gemaal bouwen we naast het bestaande gemaal. Hierdoor kan het oude gemaal de polder blijven bemalen totdat de nieuwe klaar is.

Uitvoering werkzaamheden:

Verwacht: 2021.