Watersysteem: natuurvriendelijke oevers

Natuur icoonWater icoon

In het hele gebied is 39 kilometer aan natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Door de aanleg van deze oevers ontstaat een betere ecologische verbinding tussen de verschillende wateren en kleine natuurgebieden, bijvoorbeeld het Dongjumer Leech en de dijksputten. De aanleg van natuurvriendelijk oevers zorgt ook voor extra ruimte om water op te vangen.

Europese Kaderrichtlijn Water

Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers voeren we ook uit omdat de Europese regelgeving daar om vraagt. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater op orde is. Wij hebben ons te houden aan die regelgeving

Het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers ziet er hetzelfde uit als het verbreden van bestaande sloten. Door de diepte van ca. 50 cm kan zonlicht op de bodem komen waardoor met name onderwaterplanten kunnen groeien.

Het gehele gebied is in 4 fasen ingedeeld:

  1. Schalsum (uitgevoerd in 2015-2016).
  2. Sexbierum (uitgevoerd in 2016-2017).
  3. De Mieden (uitgevoerd in 2017-2018).
  4. Herbaijum (uitgevoerd in 2020-2021).

Net als bij het aanpassen van de watergangen, zijn bij de natuurvriendelijke oevers ook de schouwdammen naar achteren geplaatst en buizen in dammen vervangen. Om afslag te voorkomen aan de nieuwe slootkanten en rietgroei te stimuleren zijn kokosrollen (rietworsten genoemd) aangebracht op de waterlijn.