Natuurvriendelijke oevers

Natuur icoonWater icoon

Voor de verbetering en ontwikkeling van flora en fauna komen door het hele gebied natuurvriendelijke oevers. Een samenhangend netwerk van deze oevers is gewenst, omdat planten en dieren zich dan in en om de vaarten beter kunnen ontwikkelen.

Door de aanleg van deze oevers ontstaat een betere ecologische verbinding tussen de verschillende wateren en kleine natuurgebieden, zoals het Dongjumer Leech en de dijksputten. Over een lengte van 39 kilometer leggen we natuurvriendelijke oevers aan. De overige 30 kilometer wordt verbreed, voor de aan- en afvoer van water.

Europese Kaderrichtlijn Water

We voeren deze maatregel ook uit omdat de Europese regelgeving daar om vraagt. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in 2015 op orde is. Wij hebben ons te houden aan die regelgeving.

Wat staat te gebeuren:

  • Op diverse plekken in het gebied worden natuurvriendelijke oevers aangelegd
  • Watergangen worden aangepast en/of verbreed

Uitvoering werkzaamheden:

In oktober 2015 starten de eerste werkzaamheden in het gebied rond Schalsum. We wachten eerst tot is geoogst, daarna gaan we aan de slag. De natuurvriendelijke oevers rond Schalsum zijn in 2015 aangelegd. Dat gaat om 14 kilometer van de in totaal 60 kilometer. Tot 2020 wordt in andere delen van het gebied nog aan het verbreden van watergangen gewerkt.

Lees hier het nieuwsbericht over de NVO’s