Tzummarum, aanleg afsluitvoorziening

Leefbaarheid icoonWater icoon

Ten westen van de Hegesylsterwei nabij de kruising met de Spoarstrjitte te Tzummearum brengen we een kering in het water aan. Daarmee beschermen we de bebouwing tegen hoogwater.

Planning werkzaamheden:

Het werk is in voorbereiding en de uitvoering is gepland eind 2016. Momenteel loopt een onderzoek naar de invloed van het hoge water op de bestaande bebouwing, de maatregelen die daaruit komen worden in combinatie met de afsluitvoorziening uitgevoerd.