Plangebied: aanplanten riet

Water icoon

Door het gehele gebied worden op sommige plekken waar natuurvriendelijke oevers komen, ook rietkragen aangeplant. In lijn met de Europese richtlijn wordt de ecologische kwaliteit van gehele watersysteem verbeterd. De te verbrede watergangen krijgen natuurvriendelijke oevers, al dan niet ingeplant met riet.

Uitvoering werkzaamheden:

Nog niet bekend.

Aanvullende informatie uit het Inrichtingsplan:

In totaal wordt 39 kilometer natuurvriendelijke oevers en/of rietstroken aangelegd, in combinatie met verbreding van de watergangen. Dit gebeurt deels om de ecologische kwaliteit van het waterhuishoudkundig systeem te verbeteren en deels om de waterbergingscapaciteit van het systeem te vergroten. De breedte van deze verbredingsstroken is in dit stadium nog niet bekend, maar bedraagt minimaal 4 meter. Uitgaande van een gemiddelde van 4 à 5 meter is voor deze natuurvriendelijke oevers circa 16 hectare nodig.

(Bron: p21 Inrichtingsplan, u kunt dit plan downloaden bij documenten.)