Inrichten waterbergingsgebieden

Water icoon

Door het gehele gebied worden plekken ‘aangewezen’ als waterbergingsgebied. Door het inrichten van waterbergingsgebieden vergroten we de waterbergingscapaciteit. Daarmee zorgen we voor meer waterberging en dat compenseert de gevolgen van de bodemdaling. Deze waterbergingsgebieden stromen over in extreem natte perioden om tijdelijk een grote hoeveelheid water op te slaan. Het gaat om noodberging die, naar verwachting, een keer in de 20/25 jaar gebruikt zal worden.

Dit betreft meestal land wat al erg laag lag maar door de bodemdaling vaker onder water kan komen te staan. De eigenaar kan kiezen voor een geldbedrag voor de afkoop van de schade door het onderwater staan of het opknappen van het perceel. Hier zijn verschillende oplossingen die de eigenaar zelf mag kiezen.

Het gehele gebied is in 4 fasen ingedeeld:

  • Schalsum, hier zijn geen waterbergingsgebieden aanwezig
  • Sexbierum; werk uitgevoerd in 2017-2018-2019
  • De Mieden; werk uitgevoerd in 2018
  • Herbaijum: werk uitgevoerd in 2020/2021