Kaden verhogen

Water icoon

Vanaf Tzummarum tot Franker verhogen we op bepaalde plekken de boezemkaden.

Wat is een boezemkade?

Een boezemkade is een langs het water (de boezem) gelegen polderdijk die moet voorkomen dat de boezem bij hoog water het achtergelegen land binnenstroomt. Daarmee voldoen we aan de veiligheidsnormen.

Langs het water wordt ook een natuurvriendelijke oever aangebracht waardoor de huidige kade naar achteren moest worden verplaatst. Aan de oostzijde van de Tzummarumerfeart is ook een fietspad op de kade aangelegd.

De werkzaamheden zijn eind 2018 afgerond.