Plangebied: nieuwe stuwen

Water icoon

Door het hele plangebied worden stuwen geoptimaliseerd en geautomatiseerd. Daarmee zorgen we ervoor dat de ‘bovenstrooms aanwezige berging’ beter benut wordt en de ‘benedenstroomse gebieden’ minder belast worden.

Uitvoering werkzaamheden:

Nog niet bekend.