Plangebied: aanbrengen duikers

Water icoon

Om de water aan- en afvoer te verbeteren en te vergroten, maakten we in het hele gebied duikers. We doen dat tegelijkertijd met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

Dit is meegenomen in het uitvoeren van andere maatregelen.