Plangebied: aanbrengen duikers

Water icoon

Om de waterhuishouding te verbeteren voor water aan- en afvoer vergroten we in het hele gebied duikers. We doen dat tegelijkertijd met het aanleggen van een natuurvriendelijke oever.

De komende jaren, tot 2022, nemen we dit mee bij het uitvoeren van de werkzaamheden.