Minnegeasterfeart, afsluitkunstwerk

Water icoon

De Minnegeasterfeart gaat door Tzummarum heen. Hier was een afsluitkunstwerk gepland als de bebouwing gevaar zou lopen bij hoog water. Uit hoogtemetingen is gebleken dat de woningen geen gevaar lopen en hoog genoeg liggen. Hierdoor is het niet meer nodig om het afsluitkunstwerk aan te brengen.

De term ‘kunstwerk’ gebruiken we voor alle maatregelen die te maken hebben met het water en de waterhuishouding. Een brug noemen we bijvoorbeeld ook een kunstwerk. Of een duiker, dat is ook een kunstwerk.