Minnegeasterfeart, afsluitkunstwerk

Water icoon

De Minnegeasterfeart gaat door Tzummarum heen en hier was een afsluitkunstwerk gepland als de bebouwing gevaar zou lopen bij hoog water. De term ‘kunstwerk’ gebruiken we voor alle maatregelen die te maken hebben met het water en de waterhuishouding. Een brug noemen we bijvoorbeeld ook een kunstwerk. Of een duiker, dat is ook een kunstwerk.

Als het boezempeil* stijgt dan zorgt dit afsluitkunstwerk ervoor dat de vaart kan worden afgesloten van de Tsjummearumerfeart, zodat het water niet meer stijgt en de woningen droog blijven.

Uit hoogtemetingen is gebleken dat de woningen geen gevaar lopen en hoog genoeg liggen. Hierdoor is het niet meer nodig om het afsluitkunstwerk aan te brengen.

* Het boezempeil of streefpeil is het peil van een boezem ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil, afgekort NAP. Het water heeft geen vast peil omdat het uit de polder(s) wordt opgemalen en weer geloosd, maar er wordt wel een bepaald peil nagestreefd.