Minnegeasterfeart, afsluitkunstwerk

Water icoon

De Minnegeasterfeart gaat door Tzummarum heen en hier komt een afsluitkunstwerk. De term ‘kunstwerk’ gebruiken we voor alle maatregelen die te maken hebben met het water en de waterhuishouding. Een brug noemen we bijvoorbeeld ook een kunstwerk. Of een duiker, dat is ook een kunstwerk.

Als het boezempeil* stijgt dan zorgt dit afsluitkunstwerk ervoor dat de vaart kan worden afgesloten van de Tsjummearumerfeart, zodat het water daar niet stijgt.

* Het boezempeil of streefpeil is het peil van een boezem ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil, afgekort NAP. Het water heeft geen vast peil omdat het uit de polder(s) wordt opgemalen en weer geloosd, maar er wordt wel een bepaald peil nagestreefd.

Uitvoering werkzaamheden:

Nog niet bekend.