Plangebied: aanbrengen stuwen

Water icoon

Door het verbreden van watergangen, de aanleg van nieuwe watergangen, het optimaliseren en automatiseren van stuwen, het vergroten en vernieuwen van duikers, verbeteren we de waterhuishouding in het gebied. Het aanbrengen van stuwen maakt deel uit van deze maatregelen.

Start werkzaamheden:

Bij Ropta vervangen we de eerste stuw, in 2016.

Aanvullende informatie uit het Inrichtingsplan:

Uit resultaten van het onderzoek van het adviesbureau Oranjewoud (november 2009) blijkt dat het optimaliseren/ automatiseren van stuwen een belangrijke maatregel is om de bovenstrooms aanwezige berging te benutten en daarmee benedenstroomse gebieden minder te belasten. Hierdoor worden bovenstrooms de waterstanden hoger tijdens extreme perioden, maar treedt benedenstrooms minder overlast op. Deze maatregel zal in combinatie met de voorgestelde waterberging (in o.a. overloopgebieden) de waterhuishouding kunnen verbeteren. Voor deelgebied Ropta zal optimaliseren/automatiseren van stuwen vooral voor de hoger gelegen noordelijke kuststrook soulaas bieden.

(Bron: p18 Inrichtingsplan, onder documenten kunt u dit plan downloaden)