Watersysteem: aanpassing watergangen

Water icoon

In het hele gebied Franekeradeel-Harlingen zijn watergangen aangepast. In de meeste gevallen is dat het verbreden van bestaande sloten.

Het gebied is in 4 fasen ingedeeld:

  1. Schalsum (uitgevoerd in 2015-2016)
  2. Sexbierum (uitgevoerd in 2016-2017)
  3. De Mieden (uitgevoerd in 2017-2018)
  4. Herbaijum (uitgevoerd in 2020-2021)

Bij het aanpassen van watergangen zijn ook de schouwdammen naar achteren geplaatst. Ook zijn buizen in dammen vervangen en stuwen en inlaten vervangen of nieuw geplaatst. Om te voorkomen dat delen van de nieuwe slootkanten wegspoelen en om rietgroei te stimuleren, zijn er kokosrollen (rietworsten genoemd) aangebracht op de waterlijn.