Watersysteem: aanpassing watergangen

Water icoon

In het hele gebied Franekeradeel-Harlingen worden watergangen aangepast. In de meeste gevallen is dat het verbreden van bestaande sloten.

Het gebied is in 4 fasen ingedeeld:

  1. Schalsum (uitgevoerd in 2015-2016).
  2. Sexbierum (uitgevoerd in 2016-2017).
  3. De Mieden (uitgevoerd in 2017-2018).
  4. Herbaijum (start gepland 2e kwartaal 2019/begin 2020).

Bij het aanpassen van watergangen plaatsen we gelijktijdig de schouwdammen naar achteren, vervangen we buizen in dammen, worden stuwen vervangen en geplaatst en vervangen en plaatsen we inlaten. Om afslag te voorkomen aan de nieuwe slootkanten en rietgroei te stimuleren, brengen we kokosrollen (rietworsten genoemd) aan op de waterlijn.