Watersysteem: aanpassing watergangen

Water icoon

In het hele gebied Franekeradeel-Harlingen worden watergangen aangepast. In de meeste gevallen is dat het verbreden van bestaande sloten.

Het gebied is in 4 fasen ingedeeld:

  1. Schalsum (uitgevoerd in 2015-2016)
  2. Sexbierum (uitgevoerd in 2016-2017)
  3. De Mieden (uitgevoerd in 2017-2018)
  4. Herbaijum (start begin 2020)

Bij het aanpassen van watergangen plaatsen we gelijktijdig de schouwdammen naar achteren. Ook vervangen we buizen in dammen en worden stuwen en inlaten vervangen of nieuw geplaatst. Om te voorkomen dat delen van de nieuwe slootkanten wegspoelen en om rietgroei te stimuleren, brengen we kokosrollen (rietworsten genoemd) aan op de waterlijn.