Plangebied: laan- en erfbeplanting

Leefbaarheid icoon

In het gebied wordt een verbetering aangebracht voor laan- en erfbeplantingen. Het plan is klaar.

Uitvoering werkzaamheden

Najaar 2017/voorjaar 2018.