Oosterbierum landbouwwegen

Landbouw icoon

Om het gebied en de landbouwpercelen beter te kunnen ontsluiten en passend te maken bij het huidige landbouwverkeer verbreden we de Kappelewei en de Ottemaleane. Naast de verbreding worden passeervakken aangebracht.

De wegen worden aan 1 zijde verbreed waardoor de beplanting aan die kant moet worden verwijderd en de sloot moet worden opgeschoven.
Start werkzaamheden: voorjaar 2020, gereed eind 2020.