Dongjum, herstel gemeentelijke brug

Water icoon

Ten oosten van Dongjum hogen we een brug op.  Door de bodemdaling voldoet de doorvaarthoogte niet meer aan de minimale hoogte van 2,50 m. De brug ligt in de Riedsterweg en gaat over de Doanjumer Feart. De oude brug wordt gesloopt. Er komt een nieuwe brug.

Fietsbrug

De naastgelegen fietsbrug pakken we ook direct aan. Deze brug hogen we eveneens op. De oude fietsbrug hoeft hiervoor niet te worden gesloopt omdat de constructie van de brug vrij nieuw is. Fietsers en voetgangers hebben geen last van de werkzaamheden en kunnen altijd aan de andere kant van de vaart komen. Voor gemotoriseerd verkeer zal een omleidingsroute worden ingesteld bij de bouw van de brug. De hulpdiensten mogen gebruik maken van de fietsbrug in geval van nood.

Aanlegsteiger

Omdat we werkzaamheden uitvoeren aan de brug en fietsbrug is het praktisch om de aanlegsteiger, die ten noorden van de brug komt, direct mee te nemen in de werkzaamheden.

Geplande uitvoering:

Oktober 2018 – april 2019.