Bestuurscommissie

De bestuurscommissie heeft de opdracht van de provincie gekregen om het inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen uit te voeren. Om dit zo goed mogelijk te doen, werkt de bestuurscommissie nauw samen met agrariërs, omwonenden, overheden en private partijen. We stellen de bestuurscommissie graag aan u voor. Vragen aan de leden kunt u stellen via het contactformulier.

 

Hepke Bijma   Hepke Bijma, voorzitter

Wim Wassenaar   Wim Wassenaar, namens LTO noord en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond

T.Twerda

 

 

Thiadrik Twerda, wethouder Franekeradeel namens de gemeenten Franekeradeel en Harlingen

Jan van Weperen (fotograaf Arthur Smeets

 

 

Jan van Weperen, namens Wetterskip Fryslân (foto: Arthur Smeets)

pasfoto1   Durk van Tuinen, namens Frisia Zout B.V.

Margriet de Heer

 

Margriet de Heer, namens de Friese Milieu Federatie

 

 

En Gerben van der Mei, namens de Federatie van dorpsbelangen Franekeradeel