Onderzoek gevolgen stop zoutwinning Oosterbierum

De bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen onderzoekt welke gevolgen het stoppen van de zoutwinning ten zuiden van Oosterbierum heeft voor de gebiedsontwikkeling in het bodemdalingsgebied Noardwest Fryslân. Dit kan naar verwachting eind 2019 duidelijk zijn. Frisia Zout BV maakte deze week bekend dat de zoutwinning gestopt is.

De bestuurscommissie voert maatregelen uit om de gevolgen van bodemdaling door gas- en zoutwinning te compenseren. Bijvoorbeeld door meer waterberging te maken (door vaarten en sloten te verbreden) of bruggen op te hogen. Voorzitter Hepke Bijma: “Het sluiten van de zoutwinput is een tegenslag voor Frisia. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) informeerde ons dat de sluiting met name te maken heeft met technische problemen bij de put. De sluiting heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor de bodemdaling. Het lijkt er op dat de bodem bij deze zoutwinput nu minder zal dalen dan verwacht. De bestuurscommissie gaat dit na bij SodM en onderzoekt wat de gevolgen van de sluiting zijn voor uitgevoerde en nog uit te voeren maatregelen. De bestuurscommissie stemt dit af met de provincie Fryslân”.

Delfstofwinner Frisia Zout BV maakte in 2013 afspraken met overheden en belangenorganisaties over maatregelen ter compensatie van de bodemdaling. Dit is gedaan op basis van de verwachte einddaling in 2021. Volgens de vergunning mag die daling maximaal dertig centimeter zijn. Ten zuiden van Oosterbierum is de daling op dit moment 22 centimeter. Omdat de zoutwinning uit twee putten in dat gebied is gestopt, is het mogelijk dat de bodem daar niet verder daalt dan 22 centimeter.

Frisia wint nog wel zout in de put bij Tzummarum. Daar vermindert de productie, omdat de bodemdaling daar al bijna het maximum van 30 centimeter heeft bereikt. Frisia onderzoekt nog of zij uit deze winput (BAS 4) meer kan winnen.

Samenwerking

De bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen bestaat uit vertegenwoordigers van Wetterskip Fryslân, gemeenten Waadhoeke en Harlingen, dorpsbelangen en landbouw- en natuurorganisaties. De commissie werkt sinds 2014 in opdracht van de provincie Fryslân aan de uitvoering van de gebiedsontwikkeling. Maatregelen zorgen voor herstel van schade door bodemdaling. Verder staan in het plan maatregelen voor het verbeteren van de landbouw, waterbeheersing (onder andere klimaatverandering), recreatie, natuur en leefbaarheid.