Oanset opent feestelijk brug Riedsterweg

De brug in de Riedsterweg tussen Dongjum en Boer is vernieuwd en opgehoogd. Vrijdag 27 september openden groep 7 en 8 van basisschool de Oanset de brug. Met een reuzenschaar knipten ze vanaf een boot een prachtig versierd lint door. Dit gebeurde samen met gedeputeerde Johannes Kramer, wethouder Caroline de Pee van gemeente Waadhoeke en Hepke Bijma, voorzitter van de gebiedscommissie.

Groep 7 en 8 van de Oanset maakten zelf vlaggetjes om het grote openingslint te versieren. Vier leerlingen spanden een groot lint over het water, de rest mocht met de bestuurders in de boot naar het lint toe varen. Na een knip met de grote schaar was de brug officieel open en daarmee de weg vrij om onder de brug door te varen.

Vier leerlingen van de Oanset knippen samen met gedeputeerde Kramer het lint door.

Vanaf het voorjaar van 2019 is de brug in de Riedsterweg aangepakt. Het brugdeel voor auto’s is opgehoogd en tegelijk ook opgeknapt in de stijl van de andere bruggen in het gebied. De fietsbrug is enkele jaren geleden nieuw geplaatst en hoefde niet vervangen te worden. Die is in zijn geheel opgehoogd. Naast de brug is er bij het bosje ook een nieuwe aanlegsteiger en een bankje gekomen. Een mooie plek voor een pauze tijdens een vaartocht.

De nieuwe aanlegsteiger.

Brug omhoog door bodemdaling

Zoutwinning zorgt voor bodemdaling in dit deel van het projectgebied. De brug daalt dan automatisch mee. Het peil van het boezemwater in de Doanjumer Feart blijft op gelijke hoogte (-0,52 meter ten opzichte van NAP). Dat betekentdat de afstand tussen de brug en het boezemwater steeds
kleiner wordt. Uiteindelijk kunnen boten er dan niet meer goed onderdoor varen. Daarom is de brug hoger gemaakt. Zo blijft er voldoende ruimte voor boten om eronderdoor te varen.

Wethouder Caroline de Pee van gemeente Waadhoeke: “Nu de brug in de Riedsterweg is opgehoogd en opgeknapt is hij toekomstbestendig en blijft de vaarroute toegankelijk voor boten. Zo kunnen recreanten vanaf het water van de omgeving blijven genieten.”

Vier bruggen

Binnen het gebiedsontwikkelingsproject worden in totaal vier bruggen opgehoogd en opgeknapt. De brug Hegesyl was in 2016 klaar en een landbouwbrug bij Tzummarum in 2018. De brug in de Riedsterweg was de derde. Aan de vierde – de brug in Ried – wordt op dit moment gewerkt. Die is naar verwachting in het voorjaar van 2020 klaar.