Nieuwe drainage advieskaart

Heeft u plannen om uw drainage te vervangen? Bekijk vooraf de nieuwe drainage advieskaart voor het bepalen van de aanleghoogte […]

18-02-2019 | Meer lezen

Boeren op excursie

Eind november organiseerden Land en Tuinbouw Organisatie Noord en Acacia Water een voorlichtingsbijeenkomst over waterkwaliteit en verzilting (zout in het […]

01-02-2019 | Meer lezen

Verziltingsbijeenkomst gehouden voor agrariërs

Grondwater onder landbouwpercelen en in sloten en vaarten wordt steeds zouter, ook in het projectgebied Franekeradeel-Harlingen. Dat zorgt voor problemen […]

13-07-2018 | Meer lezen

Opening fietspad langs Tsjummearumer Feart

Kinderen van basisscholen de Schalmei, de Oanset en de M.J. Tamsmaskoalle openden vandaag op feestelijke manier het nieuwe fietspad langs […]

13-07-2018 | Meer lezen

Informatiekrant Franekeradeel-Harlingen (download)

Deze week ontvangen inwoners van het buitengebied Franekeradeel-Harlingen de informatiekrant over de gebiedsontwikkeling. Hierin staan de volgende onderwerpen: Tour door […]

05-06-2018 | Meer lezen