Blij met dorpsvernieuwing Sexbierum

“Plotseling zag ik dat het dorp inderdaad wel een opknapbeurt kon gebruiken!” Eelco van Lent, de voorzitter van dorpsbelang Sexbierum, […]

05-06-2018 | Meer lezen

Wat is er tot nu toe gedaan? Wat staat nog te gebeuren?

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de verbetering van het gebied Frankeradeel-Harlingen. Die verbeteringen zijn in de dorpen Tzummarum, […]

05-06-2018 | Meer lezen

Maatregelen helpen ook tegen de gevolgen van klimaatverandering

Het Inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen is gemaakt om de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering in het gebied te compenseren. De verandering van […]

05-06-2018 | Meer lezen

Zout water vraagt om speciale drainage

Het grondwater onder veel landbouwpercelen en het oppervlaktewater in sloten en vaarten in het gebied Franekeradeel-Harlingen worden steeds zouter. Dat […]

05-06-2018 | Meer lezen

Bezoek aan bodemdalingsgebied Franekeradeel-Harlingen

Op woensdag 11 april 2018 bracht de Bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen een bezoek aan het bodemdalingsgebied. Het doel was om de uitgevoerde […]

12-04-2018 | Meer lezen