Bezoek aan bodemdalingsgebied Franekeradeel-Harlingen

Op woensdag 11 april 2018 bracht de Bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen een bezoek aan het bodemdalingsgebied. Het doel was om de uitgevoerde […]

12-04-2018 | Meer lezen

Nieuwe vispassage Wijnaldum

Siebold Krol van Wetterskip Fryslân vertelt over de nieuwe vispassage bij Wijnaldum. Binnen het gebiedsontwikkelingsproces Franekeradeel-Harlingen is dit één van […]

12-04-2018 | Meer lezen

Hoogtepunten gebiedsontwikkeling 2015-2018

De afgelopen jaren is in het gebied Franekeradeel-Harlingen hard gewerkt om de gevolgen van de bodemdaling te compenseren. De Bestuurscommissie […]

11-04-2018 | Meer lezen

Waterwerkzaamheden bodemdalingsgebied halverwege

De herstelwerkzaamheden in het bodemdalingsgebied in Noordwest-Fryslân zijn halverwege. Een deel van het waterschapswerk van de gebieds-ontwikkeling Franekeradeel-Harlingen is afgerond. […]

26-01-2018 | Meer lezen

Uitgangspunten herverkaveling

Download onderstaand de brochure over de wettelijke herverkaveling binnen de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen. Hierin staat uitgelegd hoe zo’n verkaveling werkt, welke […]

18-01-2018 | Meer lezen