Maatregelen helpen ook tegen de gevolgen van klimaatverandering

Het Inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen is gemaakt om de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering in het gebied te compenseren. De verandering van […]

05-06-2018 | Meer lezen

Zout water vraagt om speciale drainage

Het grondwater onder veel landbouwpercelen en het oppervlaktewater in sloten en vaarten in het gebied Franekeradeel-Harlingen worden steeds zouter. Dat […]

05-06-2018 | Meer lezen

Bezoek aan bodemdalingsgebied Franekeradeel-Harlingen

Op woensdag 11 april 2018 bracht de Bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen een bezoek aan het bodemdalingsgebied. Het doel was om de uitgevoerde […]

12-04-2018 | Meer lezen

Nieuwe vispassage Wijnaldum

Siebold Krol van Wetterskip Fryslân vertelt over de nieuwe vispassage bij Wijnaldum. Binnen het gebiedsontwikkelingsproces Franekeradeel-Harlingen is dit één van […]

12-04-2018 | Meer lezen

Hoogtepunten gebiedsontwikkeling 2015-2018

De afgelopen jaren is in het gebied Franekeradeel-Harlingen hard gewerkt om de gevolgen van de bodemdaling te compenseren. De Bestuurscommissie […]

11-04-2018 | Meer lezen