Uitvoering maatregelen in 2014 en verder

Er is de afgelopen jaren door veel mensen hard gewerkt aan het maken van het plan. In het plan staan […]

18-03-2014 | Meer lezen

Maatwerkafspraken voor overloopgebieden

Het inrichten van overloopgebieden is een van de maatregelen uit het inrichtingsplan. Het gaat om 140 hectare landbouwgrond dat eens […]

18-03-2014 | Meer lezen

Op weg naar wettelijke herverkaveling

EfficiĆ«nt grondgebruik is belangrijk voor de landbouw. Met herverkaveling willen we het gebied voor landbouwers efficiĆ«nter indelen. Door grond te […]

18-03-2014 | Meer lezen

5,1 miljoen verdeeld voor centrumplannen Oosterbierum, Sexbierum en Tzummarum

Het college van B & W heeft 5,1 miljoen voor centrumplannen van de dorpen Oosterbierum, Sexbierum en Tzummarum verdeeld. Het […]

06-02-2014 | Meer lezen

Wethouder en lid bestuurscommissie Thiardik Twerda over de Maatschappelijke plus

De gemeenten Franekeradeel en Harlingen gaan aan de slag om vier dorpen op te knappen. Dit doen zij in samenwerking […]

30-12-2013 | Meer lezen