Wijzigingen in het inrichtingsplan

In het Inrichtingsplan van 2 juli 2013 (PDF) staan tientallen maatregelen beschreven om het plangebied te verbeteren. Daar zitten maatregelen […]

18-03-2014 | Meer lezen

Rubriek: Bewoner aan het woord

Marcel Hollenga, Dongjum Wat is uw beroep? “Ik ben akkerbouwer. Mijn grootvader is de boerderij in Sexbierum begonnen met het […]

18-03-2014 | Meer lezen

Uitvoering maatregelen in 2014 en verder

Er is de afgelopen jaren door veel mensen hard gewerkt aan het maken van het plan. In het plan staan […]

18-03-2014 | Meer lezen

Maatwerkafspraken voor overloopgebieden

Het inrichten van overloopgebieden is een van de maatregelen uit het inrichtingsplan. Het gaat om 140 hectare landbouwgrond dat eens […]

18-03-2014 | Meer lezen

Op weg naar wettelijke herverkaveling

Efficiënt grondgebruik is belangrijk voor de landbouw. Met herverkaveling willen we het gebied voor landbouwers efficiënter indelen. Door grond te […]

18-03-2014 | Meer lezen