Maatwerkafspraken voor overloopgebieden

Het inrichten van overloopgebieden is een van de maatregelen uit het inrichtingsplan. Het gaat om 140 hectare landbouwgrond dat eens […]

18-03-2014 | Meer lezen

Op weg naar wettelijke herverkaveling

Efficiënt grondgebruik is belangrijk voor de landbouw. Met herverkaveling willen we het gebied voor landbouwers efficiënter indelen. Door grond te […]

18-03-2014 | Meer lezen

5,1 miljoen verdeeld voor centrumplannen Oosterbierum, Sexbierum en Tzummarum

Het college van B & W heeft 5,1 miljoen voor centrumplannen van de dorpen Oosterbierum, Sexbierum en Tzummarum verdeeld. Het […]

06-02-2014 | Meer lezen

Wethouder en lid bestuurscommissie Thiardik Twerda over de Maatschappelijke plus

De gemeenten Franekeradeel en Harlingen gaan aan de slag om vier dorpen op te knappen. Dit doen zij in samenwerking […]

30-12-2013 | Meer lezen

Interview Wim Wassenaar, voorzitter ‘commissie Grond en Toedeling’

Binnen de bestuurscommissie vertegenwoordigt Wim Wassenaar de agrariërs van Franekeradeel en Harlingen. Wassenaar, zelf landbouwer en oud-bestuurslid van LTO, is […]

30-12-2013 | Meer lezen