Ruilwaarde gronden

Vanaf oktober 2014 tot ongeveer april 2015 wordt door een groep schatters de ruilwaarde van de gronden in het gebied […]

21-10-2014 | Meer lezen

Gezamenlijk passende oplossingen vinden voor de bodemdaling

“Wij vinden het allemaal heel normaal dat we dagelijks droge voeten hebben, maar daar wordt heel wat werk voor verricht.” […]

11-09-2014 | Meer lezen

Flora & faunaonderzoeken afgerond: zeldzame ontdekking gedaan

Bij een gebiedsontwikkelingsproces is het standaard dat een flora & faunaonderzoek plaatsvindt. Zo’n onderzoek wordt gedaan om vast te stellen […]

11-09-2014 | Meer lezen

Bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen helpt It Fryske Gea bij herstel dyksputten

De gebiedsontwikkeling van Franekeradeel-Harlingen treft maatregelen voor verbetering van landbouw, water, cultuur en landschap en leefbaarheid. Voor cultuur en landschap […]

11-09-2014 | Meer lezen

Oosterbierum start met centrumplan

Oosterbierum is gestart met het maken van een centrumplan. Leden van de werkgroep herinrichting Oosterbierum kwamen op woensdag 27 augustus […]

04-09-2014 | Meer lezen