De kracht van zout

In het gebied en voor de mens In de eerste week van september 2020 is de Havenmond, de nieuwe zoutwinningsput […]

25-03-2021 | Meer lezen

Even voorstellen: gedeputeerde Douwe Hoogland

Wie is gedeputeerde Hoogland en waar staat hij voor? Ik stel my graach foar oan de ynwenners fan it gebiet […]

25-03-2021 | Meer lezen

Gebiedsontwikkeling in de corona-crisis

De corona-crisis raakt ons allemaal. Ook gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen. Aannemers werken zoveel mogelijk door en ook bestuurscommissie en ambtelijke ondersteuning werken […]

14-04-2020 | Meer lezen

UPDATE: Inloopbijeenkomst Herbaijum gaat niet door

UPDATE: Op 18 maart van 19.00 tot 21.00 uur stond een inloopbijeenkomst in het Oant Moarn Café in Herbaijum gepland. […]

09-03-2020 | Meer lezen

Uitvoering maatregelen bij Herbaijum gestart

De uitvoering van de watermaatregelen bij Herbaijum start deze maand. Het meeste werk vindt plaats in 2020, een deel in […]

29-01-2020 | Meer lezen