Mogelijkheden voor een bijdrage in de aanlegkosten van drainage

Grondeigenaren in het gebied Franekeradeel-Harlingen hebben de mogelijkheid een bijdrage te ontvangen in de aanlegkosten van drainage. Deze mogelijkheid geldt voor […]

02-11-2017 | Meer lezen

Woensdag 6 september: informatiebijeenkomst Oosterbierum

Op woensdag 6 september 2017 geeft de Bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen een voorlichtingsbijeenkomst. De commissie geeft een toelichting op de derde planwijziging. […]

31-08-2017 | Meer lezen

Derde planwijziging ligt ter inzage

Het ontwerp van de derde planwijziging van het inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen ligt ter inzage. Tot en met 11 september 2017 kunnen […]

15-07-2017 | Meer lezen

Vergunning peilwijziging Franeker/Herbaijum

Op 30 maart 2017 heeft het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân een watervergunning verleend aan Provinsje Fryslân voor het doorvoeren […]

04-04-2017 | Meer lezen

Vierde Planwijziging Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen

Er zijn twee planwijzigingen in het gebiedsonwikkelingsproject. De wijzigingen zijn vastgelegd in een document. Dat document kunt u bekijken. De […]

29-03-2017 | Meer lezen