Nieuws van bestuurscommissie

Margriet de Heer is per 1 januari 2021 vertrokken als lid van de bestuurscommissie. Zij vertegenwoordigde sinds 2008 de belangen van natuur, landschap en cultuurhistorie namens de Friese milieufederatie (FMF). De bestuurscommissie dankt en waardeert haar voor
haar jarenlange inzet.

De FMF is daarom op zoek naar een nieuw bestuurscommissielid om de FMF te vertegenwoordigen. Zij roept langs deze weg belangstellenden uit het gebied op. Heeft u interesse? Neem dan contact op met Hans van der Werf, directeur van de FMF, via de mail: h.vander.werf@fmf.frl.

Van het bestuurscommissielid wordt gevraagd dat hij/zij:
… een brede ervaring heeft met bestuurlijke vertegenwoordiging van de belangen van natuur, landschap en cultuurhistorie in het landelijk gebied

… vertrouwd is met afweging van andere belangen zoals landbouw, water, recreatie en leefbaarheid

… een achterban in het gebied kan vertegenwoordigen en uit het gebied komt of woonachtig is

Tijdsbeslag: zo’n 3 bestuurlijke overleggen per jaar, à twee uur, en zo’n twee tot vier uur voorbereiding per vergadering.