Nieuwe vispassage Wijnaldum

Siebold Krol van Wetterskip Fryslân vertelt over de nieuwe vispassage bij Wijnaldum. Binnen het gebiedsontwikkelingsproces Franekeradeel-Harlingen is dit één van de natuur-maatregelen geweest om het gebied te verbeteren. Een bijzondere plek, omdat hier meerdere maatregelen zijn gerealiseerd. Maar vooral bijzonder dat hier zoveel vissen vanaf het wad de Friese wateren intrekken! 

Maatregelen aan de rand van Wijnaldum: 

  • Het oude gemaal aan de rand van Wijnaldum is verwijderd; 
  • De bestaande stuw is vervangen door een nieuwe;
  • Aanleg natuurvriendelijke oevers (aan de Roptafeart); 
  • Aanleg vispassage; 
  • Aanleg kano-overstapplaats;
  • Aanleg kluunvoorziening, voor de Tocht der Tochten.

Vispassage 

Tijdens een veldbezoek liet Siebold Krol van Wetterskip Fryslân zien welke vissen hij diezelfde ochtend in een fuik had opgevangen bij Roptasyl. Het laat direct zien hoeveel leven er hier onder water is. Krol: “Deze vispassage was er nog niet, het was een wens in het gebied. Waarom is die vispassage nou zo van belang? In dit gebied praten we over vismigratie van zout naar zoet water.

Bij Roptasyl zit al vijftien jaar een vispassage. Op die plek komen de meeste vissen vanaf de zee Friesland binnen. Bij Swarte Haan is sinds twee jaar een vispassage, ook daar komen veel vis naar binnen. Voornamelijk gaat het om de driedoornige stekelbaars en de glasaal. Die beesten willen we verder het gebied in krijgen. Dat kan door deze vispassage. Hier krijgen ze letterlijk een zetje naar de volgende vaart.”