Nieuwe drainage advieskaart

Heeft u plannen om uw drainage te vervangen? Bekijk vooraf de nieuwe drainage advieskaart voor het bepalen van de aanleghoogte en de kaart met informatie over een mogelijke bijdrage in de kosten.

Twee nieuwe kaarten, met toelichting

Op de nieuwe drainage advieskaart kunt u als grondgebruiker aflezen welke aanleghoogte u het beste kunt hanteren voor uw drainage.

Voor bepaalde landbouwpercelen biedt de bestuurscommissie een financiële bijdrage in de kosten van de aanleg van (her)drainage. Op de drainagekaart is te zien welke percelen voor een financiële bijdrage in aanmerking komen en hoe hoog die bijdrage per perceel is (in percentage van de kosten voor aanleg van drainage). In de toelichting bijdrage aanlegkosten vindt u meer informatie hierover.

De aanleghoogte voor uw drainage vindt u op de ‘advieskaart aanleghoogte drainage’. In de toelichting bij deze advieskaart leest u meer over het bepalen van de aanleghoogte, specifiek voor het gebied Franekeradeel-Harlingen. Dit hangt namelijk samen met bijzondere omstandigheden zoals bodemdaling, nu en in de toekomst, aan

Hieronder vindt u de kaarten en de toelichtingen.

Download “2019/02 Advieskaart aanleghoogte drainage” Advieskaart-aanleghoogte-drainage-februari-2019.pdf – 322 keer gedownload – 4 MB

Download “2019/02 Toelichting bij advieskaart aanleghoogte drainage” Toelichting-bij-advieskaart-drainagepeil-februari-2019.pdf – 513 keer gedownload – 162 KB

Download “2019/02 Drainagekaart” Advieskaart-bijdrage-aanlegkosten-drainage-februari-2019.pdf – 468 keer gedownload – 5 MB

Download “2019/02 Toelichting bij drainagekaart” Toelichting-bij-advieskaart-bijdrage-aanlegkosten-drainage-februari-2019.pdf – 256 keer gedownload – 277 KB