Nieuwe brug bij Dongjum is klaar

Afgelopen winter is door aannemer Haarsma infra & milieu BV hard gewerkt aan de bouw van de nieuwe, verhoogde brug bij Dongjum. Net als de oude brug heeft de nieuwe brug een strook voor fietsers en één voor autoverkeer.

Waarom een hogere brug?
In het gebied Franekeradeel-Harlingen vindt bodemdaling plaats. Het waterpeil in de boezem blijft op dezelfde hoogte. Om plezierboten voldoende doorvaartruimte te bieden onder de brug, is de nieuwe brug hoger.

Brug open, hinder voorbij
De brug kan weer gebruikt worden. Vlak voor de zomer van 2019 zal de bestuurscommissie de brug ‘openen’. De bouw van de brug bracht hinder met zich mee. Zolang de brug buiten gebruik was, is het verkeer omgeleid. Voor de bewoners nabij de brug is een noodbrug gebruikt.