Mogelijkheden voor een bijdrage in de aanlegkosten van drainage

Grondeigenaren in het gebied Franekeradeel-Harlingen hebben de mogelijkheid een bijdrage te ontvangen in de aanlegkosten van drainage. Deze mogelijkheid geldt voor de landbouwpercelen die binnen de bodemdalingscontouren van 5 cm of meer liggen. De percelen die hiervoor in aanmerking komen, zijn zichtbaar op de herdrainagekaart, die u onder aan deze pagina kunt downloaden.

Omdat de bestuurscommissie niet over de selectie van de adressen van grondeigenaren en pachters binnen het drainagegebied beschikt, hebben alle grondeigenaren en pachters deze brief ontvangen. Zowel in het plangebied, als in de gemeente Het Bildt. Zij kunnen dan zelf bepalen of zij gronden in eigendom of pacht hebt die voor een bijdrage voor drainage in aanmerking komen.

Afhankelijk van de bodemdaling kan het bijdragepercentage oplopen tot maximaal 80% van de drainage-aanlegkosten.

  • Op de herdrainagekaart staat met een kleur aangegeven wat het bijdragepercentage is per perceel.
  • Er is een maximum voor de hoogte van de bijdrage voor de aanleg van zowel de standaardrainage als de verziltingsdrainage.
  • De hoogte van de bijdrage is verbonden aan voorwaarden, die staan in de bijlagen die u onderstaand kunt downloaden.

Nieuw: ook overloopgebieden komen in aanmerking voor een bijdrage

In november 2015 gaf de bestuurscommissie voorlichtingsbijeenkomsten over de bijdrage in de aanlegkosten van drainage georganiseerd. In tegenstelling tot wat tijdens die bijeenkomsten is verteld over de overloopgebieden, heeft de bestuurscommissie besloten om alsnog de overloopgebieden in aanmerking te laten komen voor een bijdrage in de aanlegkosten van drainage

Op de drainagekaart staan twee aandachtsgebieden aangegeven:

  1. Voor de percelen die in het aandachtsgebied het Bildt liggen, geldt dat deze percelen nu nog niet voor een drainagebijdrage in aanmerking komen. Ze liggen namelijk buiten het plangebied en er zullen in 2016 eerst nadere afspraken over gemaakt worden. De grondeigenaren en grondgebruikers van de desbetreffende percelen zullen te zijner tijd bericht krijgen.
  2. In Herbaijum en omstreken is op de drainagekaart met groene puntjes het aandachtsgebied Herbaijum aangegeven. Voor de percelen in dit aandachtsgebied is sprake van een verdergaande bodemdaling door de voormalige gaswinning van Vermillion.Voor dit gebied werkt de bestuurscommissie nader uit welke maatregelen er nodig zijn. In de loop van 2016 is dit duidelijk. De bestuurscommissie neemt tot die tijd geen aanvragen in behandeling.De eigenaren en grondgebruikers in het aandachtsgebied Herbaijum krijgen bericht, zodra de afspraken met Vermillion hierover gemaakt zijn.

Download “2016/02 Aanvraagformulier drainage” Bijlage-2-aanvraagformulier-bijdrage-drainage.docx – 298 keer gedownload – 40 KB

[Download niet gevonden] [Download niet gevonden] [Download niet gevonden]